Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa UKW w Bydgoszczy

Zmiany wysokości składek i przyznawanych pożyczek Zmiany wysokości składek i przyznawanych pożyczek

Zmiany wysokości składek i przyznawanych pożyczek

Informujemy, iż na Walnym Zgromadzeniu PKZP w dniu 30.09.2020 roku, dokonano zmian wysokości składek i przyznawanych pożyczek.

  • Wysokość nowych składek do wyboru: 25,00 zł, 30,00 zł, 50,00 zł, 100,00 zł.
  • Wysokość przyznawanej pożyczki: do 5 krotności zgromadzonych wkładów, nie więcej niż 30.000,00 zł
  • Spłata rat pożyczki do wyboru przez pracownika, nie więcej niż 36 rat.
  • Pożyczki są wypłacane co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia, do dnia 10 każdego miesiąca.
  • Do wysokości zgromadzonych wkładów, pożyczka nie wymaga poręczycieli.

prof. dr hab. Bernard Mendlik
Przewodniczący Zarządu
Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej przy UKW w Bydgoszczy