Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa UKW w Bydgoszczy

Komisja Rewizyjna

  • Przewodnicząca: mgr Karina Drzycimska
  • Członkowie:
    mgr Magdalena Bunda
    mgr Magdalena Dziemitko