Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa UKW w Bydgoszczy

Zarząd

Skład Zarządu:

  • Przewodniczący - prof. dr hab. Bernard Mendlik
  • V-ce Przewodnicząca; mgr Małgorzta Szulc
  • Członkowie: mgr Aniela Bekier-Jasińska, mgr Ireneusz Skowron