Pokażmy naukę światu

Witamy na stronie promującej działalność naukową pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Jak dotąd zrealizowaliśmy filmy promujące działania naukowe w ramach projektu Zastosowanie nowoczesnych technologii multimedialnych w promowaniu osiągnięć ośrodków naukowo-badawczych dla: Piotra Sutta, Sylwii Barwińskiej, Piotra Rytlewskiego, Artura Dzialuka oraz Radosława Sajny.

Zachęcamy wszystkich pracowników UKW do realizacji filmów. Jeśli chcesz pokazać swoją działalność naukową, nawiązać współpracę ze środowiskiem biznesowym i skorzystać z nowoczesnych narzędzi marketingowych, skontaktuj się z Działem Promocji i Biurem Prasowym UKW.

Kontakt

Dział Promocji i Biuro Prasowe

ul. Chodkiewicza 30, pokój nr 61

85-064 Bydgoszcz

tel: 52 34 19 177

email: media@ukw.edu.pl