Rady dziedzin

Akty prawne

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 52/2020/2021 z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania promotora