Rady dziedzin

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr Przemysław Chmielecki

Wniosek  z dnia 28 maja 2021 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

dr Wojciech Ślusarczyk

Wniosek z 11 stycznia 2021 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

dr Jewgienij Zubkow

Wniosek z dnia 26 maja 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

dr Aleksandra Norkowska - zakończone

Wniosek z dnia 12 marca 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

dr Kazimierz Czerwiński-zakończone

Wniosek  z dnia 5 marca 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

dr Michał Borodo - zakończone

Wniosek z dnia 15 marca 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

dr Robert Pawlak - zakończone

Wniosek  z dnia 27 listopada 2019 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika