Rady dziedzin

dr Kazimierz Czerwiński-zakończone

Data wszczęcia postępowania: 6 marca 2020 roku

Wniosek  z dnia 5 marca 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

UCHWAŁA Nr 51/2019/2020 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika dr. Kazimierzowi Czerwińskiemu

Uchwała nr 17/2020/2021 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 20 października 2020 roku w sprawie powołania komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Kaizmierza Czerwińskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

  • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski - przewodniczący
  • dr hab. Halian Steinke- sekretarz
  • dr hab. Violetta Kopińska- recenzent
  • prof. dr hab. Zbyszko Melosik – recenzent
  • dr hab. Anna Zielińska - recenzent
  • prof. dr hab. Anna Wiłkomirska - recenzent
  • prof. dr hab. Ryszrad Gerlach - członek

Uchwała nr 88/2020/2021 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 1 lipca 2021 roku dotycząca odmowy nadania dr. K. Czerwińskiemu stopnia doktora habilitowanego