Rady dziedzin

dr Kazimierz Czerwiński

Data wszczęcia postępowania: 6 marca 2020 roku

Wniosek  z dnia 5 marca 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

UCHWAŁA Nr 51/2019/2020 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika dr. Kazimierzowi Czerwińskiemu