Rady dziedzin

dr Robert Pawlak - zakończone

Data wszczęcia postępowania: 29 listopada 2019 roku

Wniosek  z dnia 27 listopada 2019 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

UCHWAŁA Nr 48/2019/2020 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Roberta Pawlaka w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

  • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski - przewodniczący
  • prof. dr hab. Roman Leppert - sekretarz
  • prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski - recenzent
  • Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska – recenzent
  • dr hab. Anna Zielińska - recenzent
  • dr hab. Ewa Wysocka - recenzent
  • dr hab. Helena Ostrowicka - członek