Rady dziedzin

dr Aleksandra Norkowska - zakończone

Data wszczęcia postępowania: 13 marca 2020 roku

Wniosek z dnia 12 marca 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 61/2019/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie literaturoznawstwo dr Aleksandry Norkowskiej