Rady dziedzin

dr Michał Borodo - zakończone

Data wszczęcia postępowania: 19 marca 2020 roku

Wniosek z dnia 15 marca 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 60/2019/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie językoznawstwo dra Michała Borodo

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 11/2020/2021 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie językoznawstwo dr. Michałowi Borodo

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 10 marca 2021 roku.

Uchwała komisji habilitacyjnej

Stopień doktora habilitowanego nadano 13 kwietnia 2021 roku.