Rady dziedzin

dr Wojciech Ślusarczyk

Wniosek z 11 stycznia 2021 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Uchwała Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych UKW Nr 65/2020/2021 z dnia 9 marca 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie
nauk humanistycznych i dyscyplinie historia dra Wojciecha Ślusarczyka

Autoreferat zawierający opis kariery zawodowej.