Rady dziedzin

dr Przemysław Chmielecki

Data wszczęcia postępowania: 28 maja 2021 roku

Wniosek  z dnia 28 maja 2021 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

UCHWAŁA Nr 92/20202021 Rady Dziedziny Nauk Społecznych z dnia 1lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika dr.Przemysławowi Chmieleckiemu.