Rady dziedzin

inżynieria mechaniczna

mgr Anton Markovskyi

Data powołania promotora: 24 listopada 2019 r.

Promotor: prof. dr hab. Yuriy Zorenko (UKW)

Drugi promotor: dr hab. inż. Michał Pakuła, prof. uczelni (UKW)

Szkoła Doktorska

mgr Daniel Łączny

Data powołania promotora: 25 listopada 2019 r.

Promotor: dr hab. Mark Macko, prof. uczelni (UKW)

Drugi promotor: dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski (UKW)

Szkoła Doktorska

mgr Mateusz Sobieszczyk

Data powołania promotora: 10 listopada 2020 r.

Promotor: dr hab. Wiesław Urbaniak, prof. uczelni (UKW)

Szkoła Doktorska

mgr Artur Krolik

Data powołania promotora: 10 listopada 2020 r.

Promotor: dr hab. inż. Michał Pakuła, prof. uczelni (UKW)

Drugi promotor: dr inż. Radosław Drelich (UKW)

Szkoła Doktorska

mgr Kacper Fiedurek

Data powołania promotora: 10 listopada 2020 r.

Promotor: dr hab. Paweł Szroeder, prof. uczelni (UKW)

Drugi promotor: dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni (UKW)

Szkoła Doktorska

mgr Daniel Piotr Kaczor

Data powołania promotora: 10 listopada 2020 r.

Promotor: dr hab. Paweł Szroeder, prof. uczelni (UKW)

Drugi promotor: dr hab inż. Grzegorz Domek, prof. uczelni (UKW)

Szkoła Doktorska

mgr Anna Shakhno

Data powołania promotora: 10 listopada 2020 r.

Promotor:prof. dr hab. Yuriy Zorenko (UKW)

Drugi promotor: dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. uczelni (UKW)

Szkoła Doktorska

mgr Yurii Syrotych

Data powołania promotora: 10 listopada 2020 r.

Promotor:prof. dr hab. Yuriy Zorenko (UKW)

Drugi promotor: prof. dr hab. Mariusz Kaczmarek (UKW)

Szkoła Doktorska