Rady dziedzin

nauki biologiczne

mgr Aleksander Redlarski

Data powołania promotora: 15 czerwca 2021 r.

Promotor: dr hab. Andrzej Oleksa, prof. uczelni (UKW)

Studia doktoranckie

mgr Sara Stefanowska

Data powołania promotora: 15 czerwca 2021 r.

Promotor: dr hab. Igor Chybicki, prof. uczelni (UKW)

Studia doktoranckie

mgr Natalia Mrozińska

Data powołania promotora: 26 czerwca 2020 r.

Promotor: dr hab. Krystian Obolewski, prof. uczelni (UKW)

Studia doktoranckie

mgr Monika Szymańska

Data powołania promotora: 26 czerwca 2020 r.

Promotor: dr hab. Krystian Obolewski, prof. uczelni (UKW)

Studia doktoranckie

mgr Tomasz Surowiec

Data powołania promotora: 26 czerwca 2020 r.

Promotor: dr hab. Małgorzata Ożgo, prof. uczelni (UKW)

Studia doktoranckie

mgr Karolina Ropejko

Data powołania promotora: 14 lutego 2020 r.

Promotor: dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni (UKW)

Studia doktoranckie

mgr Iwona Ałtyn

Data powołania promotora: 14 lutego 2020 r.

Promotor: dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni (UKW)

Studia doktoranckie

mgr Robert Kosicki

Data powołania promotora: 14 lutego 2020 r.

Promotor: dr hab Magdalena Twarużek, prof. uczelni (UKW)

Tryb eksternistyczny

mgr Barbara Maria Szulc

Data powołania promotora: 18 grudnia 2020 r.

Promotor: dr hab. Andrzej Oleksa, prof. uczelni (UKW)

Szkoła Doktorska

mgr Monika Joanna Huse-Kutowska

Data powołania promotora: 18 grudnia 2020 r.

Promotor: dr hab. Magdalena Twarużek , prof. uczelni (UKW)

Szkoła Doktorska