Rady dziedzin

Posiedzenia zdalne

W związku z epidemią koronawirusa pracownicy Działu Informatyzacji oraz Biura ds. Stopni przygotowali procedury dotyczące posiedzeń zdalnych. Będzie można z nich korzystać w przypadku podjęcia przez przewodniczącego rady dziedziny lub rektora decyzji o przeprowadzaniu posiedzeń w trybie zdalnym.

Posiedzenia zdalne będą odbywały się za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Do głosowania będzie używana aplikacja MS Forms. Szczegóły zostały opisane w załączonym informatorze.