Rady dziedzin

Przewodniczący Rad Dziedzin


dr hab. Igor Chybicki, prof. uczelni - Przewodniczący Rady Dziedziny Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. uczelni - Przewodniczący Rady Dziedziny Nauk Inżynieryjno-Technicznych

prof. dr hab. Ryszard Gerlach - Przewodniczący Rady Dziedziny Nauk Społecznych

prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska - Przewodnicząca Rady Dziedziny Sztuki

prof dr hab. Małgorzata Święcicka - Przewodnicząca Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych