Rady dziedzin

Terminy posiedzeń

Posiedzenia Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych

Posiedzenia Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych są planowane na każdy drugi wtorek miesiąca.

Posiedzenia Rady Dziedziny Nauk Społecznych

TERMINARZ POSIEDZEŃ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021