Rady dziedzin

Rada Dziedziny Sztuki

Rada Dziedziny Sztuki obejmuje dyscyplinę sztuki muzyczne.
Rada rozpoczęła działalność 1 października 2019 roku.
Druga kadencja rady dziedziny trwa od 1 października 2020 do 30 września 2024 r.

Skład Rady Dziedziny Sztuki:

Przewodnicząca: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska

  • prof. dr hab. Anna Janosz
  • prof. dr hab. Arkadiusz Kaczyński
  • prof. dr hab. Mariusz Kończal
  • dr hab. Katarzyna Matuszak-Gołda, prof. uczelni
  • prof. dr hab. Bernard Mendlik
  • dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni
  • dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. uczelni
  • prof. dr hab. Elżbieta Stengert