Rady dziedzin

Wybory do rad dziedzin 2020

Uchwałą Nr 22/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. Komisja Wyborcza stwierdziła dokonanie wyboru na członków Rad Dziedzin UKW na kadencję 2020-2024.

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Komunikaty wyborcze
formularze