Stowarzyszenie Absolwentów UKW

Aktualności

50 LAT UCZELNI
WT-WSP rocznik 1983-88

Uniwersytet Kazimierzów Wielkich [FILM]

Lata 70-te i 80-te na zdjęciach i filmach 16 mm. Wprowadzeniem do atmosfery tamtych lat jest piosenka w wykonaniu Spółki z Zaułka. Studenckiej kapeli rodem z Beanusa.