Stowarzyszenie Absolwentów UKW

„Koncert Rektorów”, czyli muzyka łączy