Stowarzyszenie Absolwentów UKW

„Koncert Rektorów”, czyli muzyka łączy

„Koncert Rektorów”, czyli muzyka łączy

Koncert, który odbył się 18 marca 2012 roku w sali koncertowej Copernikanum miał na celu przede wszystkim integrację poprzez muzykę środowisk akademickich: Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Koncert miał również pokazać różnorodne zamiłowania rektorów do muzyki, poprzez kontynuowanie pasji muzycznej od czasów studenckich do dzisiaj, a także, jaki był udział rektorów w tworzeniu dawnej kultury studenckiej.

       W koncercie udział wzięli:

  • Prof. Maria Murawska – Rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy  z zespołem „Bydgoszcz Klezmer Band”, w skład, którego wchodzili studenci Akademii Muzycznej,
  • Prof. Jan Kopcewicz – były Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z kwartetem jazzowym,
  • Prof. Marek Bieliński – Prorektor Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy z zespołem poezji śpiewanej „Viva Aqua”,
  • Prof. Bernard Mendlik – Prorektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w duecie operowym,
  • Prof. Janusz Ostoja – Zagórski – Prorektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z kwartetem jazzowym.

    Na „Koncercie rektorów” wystąpili gościnnie Barbara Kalinowska, i Joachim Perlik, a imprezę prowadzili Marek Sobczak i Antoni Szpak, czyli kabaret „Klika”. Są oni przykładem kariery artystycznej, która swój początek miała w „Złotych latach” kultury studenckiej w klubie „Beanus 70” i z powodzeniem jest kontynuowana do dzisiaj.

    W czasie koncertu wręczone zostały statuetki MECENAS KULTURY, za promowanie tzw. kultury wysokiej oraz wyraźne akcentowanie jej znaczenia w życiu człowieka, szczególnie wśród młodzieży akademickiej.

       Statuetki otrzymali: Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Piotr Całbecki, Rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – Prof. Maria Murawska, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Prof. Andrzej Radzimiński, Rektor Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy – Prof. Antoni Bukaluk, oraz Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Prof. Józef Kubik.

      Stowarzyszenie Absolwentów postanowiło każdego roku przyznawać statuetki dla osób zasłużonych dla kultury, szczególnie kultury akademickiej.

      Na koncercie wręczono również symboliczne „Klucze do kariery”, które mają ułatwić kontynuowanie kariery artystycznej rozpoczętej jeszcze w czasach studenckich.

      Klucze otrzymali: Prof. Maria Murawska, Prof. Jan Kopcewicz, Prof. Marek Bieliński,

Prof. Bernard Mendlik, Prof. Janusz Ostoja – Zagórski.

    Koncert również promował ideę powołanie w Bydgoszczy Akademickiego Centrum Kultury.