Stowarzyszenie Absolwentów UKW

Statuetki „Mecenas Kultury”

Historia statuetki

Jesteśmy pokoleniem, dla którego problematyka kultury jest zagadnieniem niezwykle ważnym, szczególnie kultury studenckiej, która jeszcze niedawno była zjawiskiem i marką rozpoznawalną w kraju, była czymś w rodzaju fenomenu współczesnej polskiej kultury i do tego jeszcze bardzo istotnym jej elementem. Jest to zagadnienie niezwykle ważne dla każdej uczelni i bądź, co bądź uniwersyteckiego już miasta.

Stowarzyszenie Absolwentów uważa, że środowisko akademickie Bydgoszczy potrzebuje przybytku kultury, które pod nazwą Akademickie Centrum Kultury byłoby idealnym miejscem integracji różnych pokoleń i środowisk. Jest przecież w mieście ogromna ilość studentów, absolwentów i osób związanych ze środowiskiem akademickim o dużych i zróżnicowanych potrzebach kulturalnych – konsumpcyjnych i kreacyjnych. Wymaga ona stworzenia odpowiedniego miejsca i odpowiednich warunków dla studenckiej twórczości, kulturalnego wyżycia się i również niebanalnej rozrywki. Tym bardziej, że Akademickie Centrum Kultury, po ostatnim Kongresie Kultury Bydgoskiej, zostało wpisane w strategię rozwoju kultury bydgoskiej. ACK jest również wpisane w strategię rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Uważamy, że uniwersyteckość tego miasta do takich działań zobowiązuje.

Stowarzyszenie Absolwentów UKW ma w statucie zapisane, że będzie inspirować do kulturotwórczych działań różne środowiska, szczególnie akademickie oraz organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne.

Każdego roku Stowarzyszenie przyznaje statuetki „Mecenas Kultury” osobom, które łączą swoją pracę naukową i dydaktyczną na uczelni z upowszechnianiem kultury w środowisku akademickim i poza nim, a także z powodzeniem kontynuują swoje pasje artystyczne jeszcze z okresu studiów. Liczymy również na to, że dzięki tym statuetkom, więzi między uczelniami, które reprezentują laureaci będą jeszcze trwalsze.

I edycja

Na „Koncercie Rektorów” (18 marca 2012 roku) Stowarzyszenie Absolwentów UKW po raz pierwszy przyznało statuetki „Mecenas Kultury”. Są one wyrazem uznania dla osób, które wspierają inicjatywy kulturalne, promują tzw. kulturę wysoką oraz wyraźnie akcentują jej znaczenia w życiu człowieka, szczególnie wśród młodzieży akademickiej.

Statuetki otrzymali:

  • Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego – Piotr Całbecki,
  • Rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – prof. Maria Murawska,
  • Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. Andrzej Radzimiński,
  • Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – prof. Antoni Bukaluk,
  • Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – prof. Józef Kubik.
II edycja
III edycja