Stowarzyszenie Absolwentów UKW

Uniwersytet w Bydgoszczy - 2005