Stowarzyszenie Absolwentów UKW
Serdecznie witamy na nowej stronie Stowarzyszenia Absolwentów! Serdecznie witamy na nowej stronie Stowarzyszenia Absolwentów!

Serdecznie witamy na nowej stronie Stowarzyszenia Absolwentów!

o jednostce

W Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 października 2011 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności Uniwersytetu i środowiska akademickiego, jako ważnych elementów rozwoju miasta, będącego naukowym, kulturalnym, sportowym, gospodarczym i administracyjnym centrum regionu kujawsko – pomorskiego. Aby pozyskać społeczne poparcie dla UKW, Stowarzyszenie będzie współpracować z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, partiami, zakładami pracy, środowiskami naukowymi, fundacjami i innymi organizacjami.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia w najbliższym czasie, będzie propagowanie i wspieranie idei powołania w Bydgoszczy Akademickiego Centrum Kultury, jako ważnej instytucji kultury dla studentów, pracowników akademickich i absolwentów wszystkich bydgoskich uczelni. Stowarzyszenie będzie również inspirować do działań kulturotwórczych różne środowiska, szczególnie akademickie oraz organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, nawiązując do tradycji Studenckiego Klubu Pracy Twórczej „Beanus – 70”. Stąd też Stowarzyszenie przyjęło nazwę „Beanus – Kultura”. W przeszło 40 – letniej historii Uczelni /Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Akademii Bydgoskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wyższej Szkoły Nauczycielskiej/ jej mury opuściło przeszło 60 tysięcy absolwentów, z czego około 17 tysięcy mieszka w Bydgoszczy.

Na zebraniu, które odbyło się w dniu 29 września 2011 roku członkami założycielami Stowarzyszenia byli: Piotr Andrzejewski, Jerzy Bołka, Janusz Czado, Ireneusz Dawidziak, Krzysztof Grubiński, Artur Grudziński, Jacek Herzberg, Waldemar Jankowski, Andrzej Jeliński, Barbara Kalinowska, Eryk Klein, Jacek Konopka, Elżbieta Krzyżanowska, Maciej Landowski, Andrzej Obiała, Piotr Pociot, Jan Rubczak, Jerzy Rubczak, Jerzy Serwiński, Gracjan Topczewski, Tadeusz Topczewski, Jacek Wełniński, Mirosław Wysocki.

DO ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ZOSTALI WYBRANI:

  • Jerzy Serwiński – prezes Zarządu,
  • Elżbieta Krzyżanowska – wiceprezes Zarządu,
  • Barbara Kalinowska – sekretarz Zarządu,
  • Jacek Konopka – skarbnik Zarządu,
  • Gracjan Topczewski – członek Zarządu.

SKŁAD KOMISJ REWIZYJNEJ:

  • Andrzej Jeliński – przewodniczący Komisji,
  • Artur Grudziński – członek Komisji,
  • Waldemar Jankowski – członek Komisji.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być absolwenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademii Bydgoskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Bydgoszczy i członkowie Studenckiego Klubu Pracy Twórczej „Beanus – 70”, którzy są zainteresowani działalnością Uczelni i pragną brać udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej, gdyż znajdziecie na niej pełne informacje o działalności Stowarzyszenia i jego planach na przyszłość. Jednocześnie informujemy, że zamierzamy otworzyć uczelniany portal społecznościowy /na wzór „naszej klasy”/, aby absolwenci Uczelni mogli na nim się wyszukiwać i po latach ponownie tworzyć własne „roczniki”, „kierunki” czy „wydziały”.