Biuro ds. Stopni

Postępowania habilitacyjne w toku

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczęte po 30 kwietnia 2019 roku są publikowane na stronie Rad Dziedzin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (link otwiera się w nowym oknie).