Kolegium III

Proces dyplomowania obowiązujący w Kolegium III

Regulacje dotyczące procesu dyplomowania zawarte są w:

  1. Regulaminie studiów w UKW (ukw.edu.pl/strona/sprawy_organizacyjne/ukw-regulaminy)
  2. Procedurze zatwierdzania tematów prac dyplomowych (https://www.ukw.edu.pl/download/53968/003.jpg)
  3. Zarządzeniu Nr 28/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).
    https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne/plik/11402/28_APD.pdf
  4. Określonych przez radę kierunku szczegółowych zasadach procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego. Szczegółowe zasady zatwierdza Rada Kolegium.

Dokumenty do pobrania - kliknij tutaj.