Kolegium III

Proces dyplomowania obowiązujący w Kolegium III

Regulacje dotyczące procesu dyplomowania zawarte są w:

  1. Regulaminie studiów UKW
  2. Procedurze zatwierdzania tematów prac dyplomowych
  3. Zarządzeniu Nr 53/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).
  4. Określonych przez radę kierunku szczegółowych zasadach procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego. Szczegółowe zasady zatwierdza Rada Kolegium.

Dokumenty do pobrania.