Pedagogika resocjalizacyjna

o jednostce

Studia pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to studia dla ludzi odważnych, gotowych do trudnych wyzwań, którym dobro innych leży na sercu. Jeżeli chcesz zmieniać osoby niedostosowane społecznie, pomagać i udzielać im wsparcia to jest to kierunek dla Ciebie. Dzięki Tobie wiele osób zacznie życie od nowa, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, a także wykorzysta swoje umiejętności twórczo i kreatywnie.

Jeżeli chcesz być wychowawcą w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakladzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, ośrodku wychowawczym, czy ośrodku socjoterapii to musisz mieć mieć na dyplomie Resocjalizację. Pedagogika resocjalizacyjna to kierunek dla Ciebie.

Kontakt

Kierownik projektu:
Dr Agnieszka Latoś
e-mail: agalatos@ukw.edu.pl
52 341 91 15

Koordynator ds. merytorycznych
Dr Monika Gołembowska
e-mail: monika.g@ukw.edu.pl
52 341 91 15

Koordynator ds. administracyjnych
Mgr Violetta Ożga
e-mail: inped@ukw.edu.pl

Koordynator ds. finansowych
Mgr Iwona Popiela-Lica
e-mail: popiela-lica.place@ukw.edu.pl