Kolegium II

Kolegium II Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Kolegium II Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kolegium II Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

jest jednostką organizacyjną do obsługi procesu dydaktycznego i zapewnienia jakości kształcenia.

o jednostce

Kolegium II jest jednostką organizacyjną do obsługi procesu dydaktycznego i zapewnienia jakości kształcenia.
Kolegium II swoim zakresem działania obejmuje:

Kontakt

dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni - dyrektor Kolegium II
tel. 52 32 36 725
e-mail: annabryx@ukw.edu.pl
pokój 509

Dyżury:

  • urlop do 8 września

Sekretariat:

mgr Marta Nowak
ul. M. K. Ogińskiego 16, 
85-092 Bydgoszcz, pokój 508
tel. 52 32 36 724
e-mail: sekretariat.kolegium2@ukw.edu.pl