Rady dziedzin

Rada Dziedziny Nauk Humanistycznych

Rada Dziedziny Nauk Humanistycznych obejmuje dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia.
Rada rozpoczęła działalność 1 października 2019 roku.
Druga kadencja rady dziedziny trwa od 1 października 2020 do 30 września 2024 r.

Skład Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych:

Przewodnicząca: prof dr hab. Małgorzata Święcicka

literaturoznawstwo:

 • dr hab. Agnieszka Gołebiowska-Suchorska, prof. uczelni
 • dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. uczelni
 • dr hab Jakub Lipski, prof. uczelni
 • dr hab. Robert Mielhorski, prof. uczelni
 • dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek, prof. uczelni
 • dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni
 • dr hab. Ireneusz Szczukowski, prof. uczelni
 • dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni

językoznawstwo:

 • prof. dr hab. Magdalena Czachorowska
 • dr hab. Sylwia Firyn, prof. uczelni
 • dr hab. Tamara Graczykowska, prof. uczelni
 • dr hab. Danuta Jastrzębska Golonka, prof. uczelni
 • dr hab. Jerzy Łacina, prof. uczelni
 • dr hab. Elżbieta Łukasiewicz, prof. uczelni
 • dr hab. Agnieszka Rypel, prof. uczelni
 • prof dr hab. Małgorzata Święcicka

historia:

 • dr hab. Zdzisław Biegański, prof. uczelni
 • dr hab. Dariusz Dąbrowski, prof. uczelni
 • dr hab. Dariusz Karczewski, prof. uczelni
 • dr hab. Tomasz Kawski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Jacek Maciejewski
 • prof. dr hab. Jacek Woźny
 • dr hab. Andrzej Zaćmiński, prof. uczelni
 • dr hab. Marek Zieliński, prof. uczelni