Studenckie Koło Naukowe Edu Mat

o jednostce

Studenckie Koło Naukowe Edu Mat powstało w styczniu 2019 roku i działa przy Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Opiekunem naukowym jest dr Jolanta Nowak.

Do zadań Koła należy m.in. :

  • stworzenie forum dla rozwijania działalności naukowej związanej z podnoszeniem jakości kształcenia matematycznego dzieci (organizowanie seminariów naukowo-metodycznych z udziałem pedagogów teoretycznie i praktycznie zorientowanych, warsztatów metodycznych, szkoleń);
  • umożliwienie studentom kontaktu z innymi ośrodkami naukowymi w kraju oraz instytucjami i organizacjami o podobnych celach działania;
  • organizacja i uczestnictwo w konkursach i imprezach związanych z popularyzacją i rozwijaniem wiedzy matematycznej oraz przełamywaniem barier w uczeniu się matematyki;
  • współpraca z nauczycielami - liderami Bydgoskiego bąbla matematycznego w ramach dobrych praktyk;
  • organizowanie i uczestnictwo w wolontariacie - działaniach promujących nowoczesne rozwiązania dydaktyczne w edukacji matematycznej, realizowanych w przedszkolach, szkołach i innych instytucjach edukacyjnych.

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych działalnością Koła.

Kontakt

dr Jolanta Nowak 
j.nowak@ukw.edu.pl
opiekun naukowy koła