O czasopiśmie

"Świat Idei i Polityki" to czasopismo naukowe Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w którym od 2001 roku publikowane są artykuły oraz recenzje autorów z Polski i zagranicy. Od początku istnienia periodyku, intencją redaktorów jest ukazywanie na jego łamach rozmaitych, zmiennych w czasie i przestrzeni aspektów polityki. Jest to również miejsce spotkań różnych tradycji i dyscyplin naukowych. Recenzowane teksty publikowane są w języku polskim, jak i ojczystych językach autorów zagranicznych.

Zakres tematyczny czasopisma:
nauki o polityce, systemy polityczne, myśl polityczna, ideologie polityczne, teoria polityki, socjologia polityki, komunikowanie polityczne, międzynarodowe stosunki polityczne, polityka narodowościowa, integracja europejska, polityka społeczno-gospodarcza, najnowsza historia polityczna, marketing polityczny, ruchy polityczne, bezpieczeństwo, administracja publiczna, nauki prawne.

 

"Świat Idei i Polityki" ISSN 1643-8442

Współpraca wydawnicza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Wydawnictwa Adam Marszałek

Copyright by Wydawnictwo Adam Marszałek

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Redakcja czasopisma Świat Idei i Polityki,

ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel. 52 32 59 230