Akty prawne

Zarządzenie Nr 37/2018/2019 Rektora UKW z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych dla osób przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020
opłaty, studia podyplomowe

hasła: finanse
publikacja: 04.06.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 36/2018/2019 Rektora UKW z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020
opłaty, studia niestacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 04.06.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 35/2018/2019 Rektora UKW z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia, do Szkoły Doktorskiej oraz na pozostałe formy kształcenia oferowane przez Uniwersytet  Kazimierza Wielkiego
regulamin, funkcjonowanie, rejestracja, szkoła doktorska

hasła: regulamin
publikacja: 31.05.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 33/2018/2019 Rektora UKW z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
ustalenie, zasady, odpłatność

hasła: finanse
publikacja: 23.05.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 32/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie podstawowej struktury organizacyjnej naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
wprowadzenie, regulamin organizacyjny

hasła: regulamin
publikacja: 16.05.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 30/2018/2019 Rektora UKW z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych na terenie parkingu niestrzeżonego przy ul. Ogińskiego 1 w Bydgoszczy
regulamin, korzystanie, miejsca parkingowe

hasła: regulamin
publikacja: 26.04.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 29/2018/2019 Rektora UKW z dnia 25 kwietnia 2019 r.

sprawie Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, wynagradzanie

hasła: regulamin
publikacja: 26.04.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 28/2018/2019 Rektora UKW z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)
składanie, archiwizacja, prace dyplomowe

publikacja: 10.04.2019 Paweł Januszewski