Akty prawne

Zarządzenie Nr 14/2017/2018 Rektora UKW z dnia 18 stycznia 2018 r.

uchylające Zarządzenie Nr 64/2015/2016 Rektora UKW z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zasad rozliczania umów zleceń zawieranych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
uchylenie, zasady, rozliczanie, umowa, zlecenia

hasła: finanse
publikacja: 18.01.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 13/2017/2018 Rektora UKW z dnia 5 stycznia 2018 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2018 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacje podmiotowe, przychody własne

hasła: finanse
publikacja: 09.01.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 12/2017/2018 Rektora UKW z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wprowadzenie, zasady, polityka, rachunkowość

hasła: finanse
publikacja: 29.12.2017 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 11/2017/2018 Rektora UKW z dnia 18 czerwca 2018 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 12/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych na kadencje 2016/2020
zmiana, powołanie, komisja

hasła: komisja
publikacja: 22.06.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 10/2017/2018 Rektora UKW z dnia 22 grudnia 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 27/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w jednostkę ogólnouczelnianą
zmiana, Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zarządzenie Nr 9/2017/2018 Rektora UKW z dnia 11 grudnia 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 16/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
zmiana, określenie, ogólny schemat, struktura organizacyjna

Zarządzenie Nr 5/2017/2018 Rektora UKW z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na rok akademicki 2017/2018
powołanie, komisja, studenci

hasła: komisja
publikacja: 17.11.2017 Paweł Januszewski