Akty prawne

Zarządzenie Nr 4/2017/2018 Rektora UKW z dnia 15 listopada 2017 r.

zmieniające Zarządzenie nr 27/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki.
prawa, obowiązki, pracownicy, bhp

hasła: kadra
publikacja: 16.11.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 3/2017/2018 Rektora UKW z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów  pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich
szkolenia, bhp, studenci, doktoranci

hasła: kadra
publikacja: 16.11.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 1/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na rok akademicki 2017/2018
powołanie, odwoławcza komisja, doktoranci

hasła: komisja
publikacja: 16.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 106/2016/2017 Rektora z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zasad wydawania i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym i odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim.
zasady, wydawanie, dyplomy

hasła: dydaktyka
publikacja: 29.09.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 105/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego.
zasady, tworzenie, preliminarze, fundusz komercyjny

hasła: finanse
publikacja: 16.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 103/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018
powołanie, komisja

hasła: komisja
publikacja: 12.10.2017 Paweł Januszewski