Akty prawne

Zarządzenie Nr 100/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie procedury realizacji  przez pracowników będących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego badań zleconych i komercjalizacji ich wyników.
procedura, realizacja, badania zlecone

hasła: finanse
publikacja: 04.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 99/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 53/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 maja 2017 r.  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2017/2018
zmiana, komisje

hasła: komisja
publikacja: 28.09.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 97/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy
wprowadzenie, zasady, korzystanie, obiekty

hasła: regulamin
publikacja: 04.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 96/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

uchylające zarządzenie Nr 65/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
uchylenie, wprowadzenie, zasady, ewidencja

hasła: finanse
publikacja: 04.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 93/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 września 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 16/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
zmiana, ogólny schemat, struktura organizacyjna