Akty prawne

Zarządzenie Nr 80/2016/2017 Rektora UKW z dnia 14 września 2017 r.

uchylające Zarządzenie Nr 47/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przyznawania przez rektora  pracownikom naukowym oraz pracownikom naukowo - dydaktycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wyróżnień za wybitne osiągnięcia
przyznanie, pracownicy, wyróżnienia

hasła: kadra
publikacja: 14.09.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 79/2016/2017 Rektora UKW z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uczelni za pracę w Uczelnianej i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych oraz za czynności administracyjne związane z obsługą procesu rekrutacyjnego
wynagrodzenia, nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy

hasła: finanse
publikacja: 05.09.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 77/2016/2017 Rektora UKW z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni publicznych.
warunki wynagradzania, praca, przyznawanie, świadczenie

hasła: regulamin
publikacja: 27.07.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 76/2016/2017 Rektora UKW z dnia 13 lipca 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 49/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, regulamin

hasła: regulamin
publikacja: 13.07.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 75/2016/2017 Rektora UKW z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wysokości wynagrodzeń z tytułu godzin przepracowanych na studiach stacjonarnych w ramach usług edukacyjnych na podstawie umowy cywilnoprawnej
wynagrodzenia, godziny, studia stacjonarne, umowa cywilnoprawna

hasła: finanse
publikacja: 19.07.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 74/2016/2017 Rektora UKW z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wysokości wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych zrealizowanych na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich na podstawie stosunku pracy oraz mianowania
wyoskość, wynagrodzenie, godziny ponadwymiarowe

hasła: finanse
publikacja: 19.07.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 73/2016/2017 Rektora UKW z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia wzorów umów o finansowanie kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora oraz umów dotyczących  warunków przyznawania stypendium doktorskiego
wprowadzenie, wzory, umowy, koszty, warunki przyznawania

hasła: finanse
publikacja: 12.07.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 72/2016/2017 Rektora UKW z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
ustalenie, wysokość opłat, studia niestacjonarne, studia stacjonarne, powtarzanie zajęć