Akty prawne

Zarządzenie Nr 37/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Szczegółowej Polityki Bezpieczeństwa Użytkowania Systemu Informatycznego "Uniwersytecki System Obsługi Studiów" w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
wprowadzenie, polityka, bezpieczeństwo, użytkowanie, system informatyczny, USOS

hasła: regulamin
publikacja: 05.04.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 35/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji wydziałowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
określenie, zakres, zadania rzeczowe, komórki, administracja wydziałowa

Zarządzenie Nr 33/2016/2017 Rektora UKW z dnia 14 marca 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 45/2012/2013 Rektora UKW w sprawie opłat za zakwaterowanie w Hotelach Asystenta, w pokojach gościnnych w Domach Studenta i pokojach rotacyjnych w innych obiektach UKW
opłaty, zakwaterowanie, pokoje gościnne, domy studenta, pokoje rotacyjne

hasła: finanse
publikacja: 16.03.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 31/2016/2017 Rektora UKW z dnia 1 marca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie  procedury zgłaszania oraz organizowania imprez rozrywkowych, artystycznych i sportowych oraz innych wydarzeń o charakterze kulturalnym lub promocyjnym związanych z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego.
procedura, zgłaszanie, imprezy, wydarzenia

hasła: regulamin
publikacja: 10.03.2017 Paweł Januszewski