Akty prawne

Zarządzenie Nr 29/2016/2017 Rektora UKW z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia  kierunku edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria materiałowa oraz mechatronika
organizacja, kierunek edukacja, inżynieria materiałowa, mechatronika

Zarządzenie Nr 27/2016/2017 Rektora UKW z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie praw i obowiązków pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki.
prawa, obowiązki, pracownik

hasła: kadra
publikacja: 16.02.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 23/2016/2017 Rektora UKW z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji ds. odsprzedaży składników majątku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zakwalifikowanych do likwidacji
powołanie, komisja, odsprzedaż

hasła: komisja
publikacja: 09.02.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 22/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz normy przydziału środków higieny osobistej dla pracowników i studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
zasady przydzielania, środki ochrony, odzież, obuwie, przydział środków, ochrona osobista

hasła: kadra
publikacja: 13.01.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 21/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2017 rok oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacje podmiotowe

hasła: finanse
publikacja: 13.01.2017 Paweł Januszewski