Akty prawne

Zarządzenie Nr 22/2018/2019 Rektora UKW z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
wprowadzenie, zasady odpłatności

hasła: finanse
publikacja: 28.02.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 19/2018/2019 Rektora UKW z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie organizacji części teoretycznej edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej
organizacja, edukacja wojskowa

Zarządzenie Nr 18/2018/2019 Rektora UKW z dnia 1 lutego 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 51/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zmiana, arkusz, ocena okresowa

hasła: kadra
publikacja: 12.02.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 17/2018/2019 Rektora UKW z dnia 7 stycznia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 35/2017/2018 Rektora UKW z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
zmiana, regulamin, fundusz

hasła: regulamin
publikacja: 01.02.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 16/2018/2019 Rektora UKW z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2019 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacja podmiotowa

hasła: finanse
publikacja: 03.01.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 15/2018/2019 Rektora UKW z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego.
zasady, tworzenie, preliminarze, przychody, koszty

hasła: finanse
publikacja: 13.12.2018 Paweł Januszewski