Akty prawne

Zarządzenie Nr 19/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA).

hasła: nauka
publikacja: 13.01.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 18/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2017 r.

uchylające Zarządzenie Nr 39/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym oraz na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
uchylenie, zmiany organizacyjne

Zarządzenie Nr 17/2016/2017 Rektora UKW z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2016 rok oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacje podmiotowe

hasła: finanse
publikacja: 05.01.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 15/2016/2017 Rektora UKW z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
procedura, rozliczanie, ustalanie, terminy, wynagrodzenie, godziny ponadwymiarowe, umowy cywilnoprawne

hasła: finanse
publikacja: 22.12.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 14/2016/2017 Rektora UKW z dnia 5 listopada 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Rektora UKW Nr 75/2015/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów oraz sposobu wydawania dokumentów
wysokość, opłaty, dokumenty

hasła: finanse
publikacja: 13.12.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 13/2016/2017 Rektora UKW z dnia 5 grudnia 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2016/2017
powołanie, komisje rekrutacyjne, nabór, kandydaci

hasła: komisja
publikacja: 22.12.2016 Paweł Januszewski