Akty prawne

Zarządzenie Nr 9/2016/2017 Rektora UKW z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na rok akademicki 2016/2017
Odwoławcza Komisja Stypendialna, student

hasła: komisja
publikacja: 21.11.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 7/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 listopada 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 41/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2016/2017
zmiana, wysokość, opłaty, studia podyplomowe

Zarządzenie Nr 3/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na rok akademicki 2016/2017
powołanie, odwoławcza komisja stypendialna

hasła: komisja
publikacja: 04.11.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 1/2016/2017 Rektora UKW z dnia 10 października 2016 r.

zmieniające zarządzenie nr 25/2014/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
wprowadzenie, zamówienia, regulamin

hasła: regulamin
publikacja: 24.10.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 79/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2016 rok oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacja podmiotowa, działalność dydaktyczna, przychody własne, koszty, studia stacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 13.10.2016 Paweł Januszewski