Akty prawne

Zarządzenie Nr 78/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego
określenie, kryteria, przyznawanie

hasła: finanse
publikacja: 14.10.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 76/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 września 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 69/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 września 2015 r. w sprawie procedury rozliczania oraz terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
procedura, rozliczanie, terminy, wypłaty, wynagrodzenie, godziny ponadwymiarowe, umowy cywilnoprawne

hasła: finanse
publikacja: 13.10.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 72/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
regulamin, ustalanie, wysokość, wypłacanie, świadczenia, pomoc materialna, doktoranci, doktorant

 

hasła: regulamin
publikacja: 07.10.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 71/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, ustalanie, wysokość, wypłacanie, świadczenia, pomoc materialna, studenci, student

hasła: regulamin
publikacja: 07.10.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 70/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie obniżenia nauczycielowi akademickiemu pełniącemu w Uniwersytecie funkcję z wyboru wymiaru zajęć dydaktycznych poniżej obowiązującego pensum
obniżenie, pensum, funkcja z wyboru, zajęcia dydaktyczne

hasła: kadra
publikacja: 05.10.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 69/2015/2016 Rektora UKW z dnia 6 września 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2015 r.  w sprawie zasad udzielania przez Rektora pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestru
zmiana, zasady, udzielanie, pełnomocnictwa