Akty prawne

Zarządzenie Nr 66/2015/2016 Rektora UKW z dnia 2 września 2016 r.

zmieniające zarządzenie Nr 37/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017
powołanie, komisje rekrutacyjne, nabór, kandydaci

hasła: komisja
publikacja: 12.09.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 62/2015/2016 Rektora UKW z dnia 1 września 2016 r.

zmieniające zarządzenie nr 25/2014/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
zmiana, regulamin, zamówienia publiczne

hasła: regulamin
publikacja: 06.09.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 61/2015/2016 Rektora UKW z dnia 23 sierpnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie Nr 102/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 16 września  2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego
zmiana, zasady, preliminarze, przychody, koszty

hasła: finanse
publikacja: 30.08.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 60/2015/2016 Rektora UKW z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Szczegółowej Polityki Bezpieczeństwa Użytkowania Systemu Informatycznego SIMPLE.ERP w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
wprowadzenie, szczegółowa polityka, bezpieczeństwo, system informatyczny

 

hasła: regulamin
publikacja: 18.08.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 59/2015/2016 Rektora UKW z dnia 17 sierpnia 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 82/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Użytkowania Systemów Informatycznych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, polityka bezpieczeństwa

hasła: regulamin
publikacja: 18.08.2016 Paweł Januszewski