Akty prawne

Zarządzenie Nr 58/2015/2016 Rektora UKW z dnia 10 sierpnia 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 62/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku korzystania z konta pocztowego w domenie ukw.edu.pl przez pracowników UKW i osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej.
wprowadzenie, obowiązek, korzystanie, konto pocztowe

Zarządzenie Nr 57/2015/2016 Rektora UKW z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA).
składanie, archywizacja, prace dyplomowe

hasła: dydaktyka
publikacja: 09.08.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 56/2015/2016 Rektora UKW z dnia 14 lipca 2016 r.

zmieniające zarządzenie Nr 40/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat  za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017
zmiana, ustalenie, wysokość, opłaty

hasła: finanse
publikacja: 25.07.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 54/2015/2016 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiegow roku akademickim 2016/2017 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017
zmiana, harmonogram, rejestracja

hasła: regulamin
publikacja: 30.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 53/2015/2016 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 30/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej dla jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych i biblioteki głównej.
zmiana, komisja oceniająca, jednostki

hasła: komisja
publikacja: 29.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 52/2015/2016 Rektora UKW z dnia 22 czerwca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017
zmiana, komisja rekrutacyjna

hasła: komisja
publikacja: 29.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 50/2015/2016 Rektora UKW z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uczelni za pracę w Uczelnianej i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych oraz za czynności administracyjne związane z obsługą procesu rekrutacyjnego
wynagrodzenia, nauczyciele akademiccy, pracownicy, uczelnia

hasła: finanse
publikacja: 17.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 49/2015/2016 Rektora UKW z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia sięw roku akademickim 2016/2017.
ustalenie, wysokość, opłata, potwierdzenie efektów

hasła: finanse
publikacja: 03.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 48/2015/2016 Rektora UKW z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie wysokości wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych przepracowanych na studiach stacjonarnych
wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe, studia stacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 09.06.2016 Paweł Januszewski