Akty prawne

Zarządzenie Nr 47/2015/2016 Rektora UKW z dnia 2 czerwca 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 72/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 4 czerwca 2007r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów dla pracowników.

profilaktyczne posiłki, napoje

hasła: kadra
publikacja: 09.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 46/2015/2016 Rektora UKW z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2016/2017
określenie, wysokość, opłaty, osoby, studia

hasła: finanse
publikacja: 09.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 44/2015/2016 Rektora UKW z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia w roku akademickim wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w przypadku korzystania z zajęć nieobjętych planem studiów
ustalenie, rok akademicki, wysokość, opłaty, korzystanie, zajęcia

hasła: finanse
publikacja: 09.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 43/2015/2016 Rektora UKW z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
ustalenie, wysokość, opłaty, studia, powtarzanie, zajęcia

hasła: finanse
publikacja: 09.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 42/2015/2016 Rektora UKW z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych oraz podejmujących inne formy kształcenia 
ustalenie, wysokość, opłaty, cudzoziemcy, nauka, studia stacjonarne, studia niestacjonarne, studia doktoranckie

hasła: finanse
publikacja: 02.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 41/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2016/2017.
ustalenie, wysokość, opłaty, studia podyplomowe

hasła: finanse
publikacja: 02.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 40/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017
ustalenie, wysokość, opłaty, studia niestacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 02.06.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 38/2015/2016 Rektora UKW z dnia 23 maja 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
zmiana, regulamin, organizacja

hasła: regulamin
publikacja: 31.05.2016 Paweł Januszewski