Akty prawne

Zarządzenie Nr 37/2015/2016 Rektora UKW z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017
komisje, rekrutacja, kandydaci

hasła: komisja
publikacja: 31.05.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Rektora UKW z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2016/2017
powołanie, komisje rekrutacyjne, nabór, kandydaci

hasła: komisja
publikacja: 31.05.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 35/2015/2016 Rektora UKW z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2016/2017 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017.

rejestracja internetowa

hasła: regulamin
publikacja: 17.05.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 34/2015/2016 Rektora UKW z dnia 17 maja 2016 r.

W sprawie procedury zgłaszania oraz organizowania imprez rozrywkowych, artystycznych i sportowych oraz innych wydarzeń o charakterze kulturalnym lub promocyjnym związanych z  Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego
procedura, zgłaszanie, organizacja, imprezy, wydarzenia

hasła: regulamin
publikacja: 18.05.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 33/2015/2016 Rektora UKW z dnia 2 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2016/2017 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017
wprowadzenie, regulamin, rejestracja internetowa

hasła: regulamin
publikacja: 09.05.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 32/2015/2016 Rektora UKW z dnia 2 maja 2016 r.

w sprawie podziału poszczególnych kierunków (specjalności) studiów stacjonarnych na grupy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017
podział, poszczególne kierunki, studia stacjonarne

hasła: dydaktyka
publikacja: 09.05.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 31/2015/2016 Rektora UKW z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania zespołu do opracowania i aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania UKW w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
powołanie, zespół, Plan operacyjny, bezpieczeństwo