Akty prawne

Zarządzenie Nr 27/2015/2016 Rektora UKW z dnia 1 kwietnia 2016 r.

W sprawie procedury zawierania przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego umów o współpracy, porozumień i listów intencyjnych z uczelniami, instytucjami naukowymi oraz innymi podmiotami
procedura, zawieranie, umowa, współpraca, porozumienie,

hasła: regulamin
publikacja: 11.04.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 25/2015/2016 Rektora UKW z dnia 24 marca 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 125/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie rejestrowania dorobku naukowego nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trybu przekazywania do Biblioteki UKW publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Uczelni.
zmiana, rejestrowanie, dorobek, tryb, przekazywanie

hasła: regulamin
publikacja: 31.03.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 24/2015/2016 Rektora UKW z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Systemu Wewnętrznej Kontroli i Zarządzania Danymi w ramach projektu System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach III konkursu „Zarządzanie Energią”.
wprowadzenie, System Wewnętrznej Kontroli i Zarządzania Danymi

hasła: inwestycje
publikacja: 25.03.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 22/2015/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego pierwszego roku studiów drugiego stopnia kierunku edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria materiałowa oraz mechatronika
organizacja roku

hasła: dydaktyka
publikacja: 07.03.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 21/2015/2016 Rektora UKW z dnia 1 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych w garażu podziemnym i na terenie przyległym do gmachu Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wprowadzenie, regulamin, korzystanie, miejsca parkingowe

hasła: regulamin
publikacja: 22.02.2016 Paweł Januszewski