Akty prawne

Zarządzenie Nr 15/2015/2016 Rektora UKW z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia miesięcznych kart rozliczeń dla pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy
wprowadzenie, karty rozliczeń, pracownicy, zadaniowy system, czas pracy

hasła: kadra
publikacja: 16.12.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 13/2015/2016 Rektora UKW z dnia 7 grudnia 2015 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2016 rok oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych
podział, dysponowanie, dotacje podmiotowe, działalność dydaktyczna, przychody własne, finansowanie

hasła: finanse
publikacja: 10.12.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 12/2015/2016 Rektora UKW z dnia 7 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie Nr 107/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
regulamin

hasła: regulamin
publikacja: 10.12.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 11/2015/2016 Rektora UKW z dnia 16 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie Nr 2/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

hasła: regulamin
publikacja: 16.11.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 10/2015/2016 Rektora UKW z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
wprowadzenie, regulamin, korzystanie, Biblioteka Główna

hasła: regulamin
publikacja: 10.11.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 7/2015/2016 Rektora UKW z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2015 rok oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacje

hasła: finanse
publikacja: 04.11.2015 Paweł Januszewski