Akty prawne

Zarządzenie Nr 6/2015/2016 Rektora UKW z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia procedury zrzekania się przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego prawa pierwszeństwa do opublikowania prac dyplomowych studentów UKW
wprowadzenie, procedura, zrzeczenie się, prawo pierszeństwa, publikowanie, praca dyplomowa

Zarządzenie Nr 5/2015/2016 Rektora UKW z dnia 9 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie nr 25/2014/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, wprowadzenie, udzielanie, zamówienia publiczne

hasła: regulamin
publikacja: 23.10.2015 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 3/2015/2016 Rektora UKW z dnia 1 lutego 2016 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 10/2012/2013 Rektora UKW z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
zmiana, uczelniany zespół

hasła: komisja
publikacja: 03.02.2016 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 3/2015/2016 Rektora UKW z dnia 7 października 2015 r.

w sprawie powołania Doktoranckich Komisji Stypendialnych ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2015/2016.

hasła: finanse
publikacja: 14.10.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 2/2015/2016 Rektora UKW z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie wysokości oraz okresu pobierania stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich
wysokość, okres pobierania, stypendium, uczestnik, studia doktoranckie

hasła: finanse
publikacja: 14.10.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 72/2014/2015 Rektora UKW z dnia 14 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016
zmiana, komisja rekrutacyjna, nabór, kandydaci

hasła: komisja
publikacja: 24.09.2015 Paweł Januszewski